Praktisk ABC

Sovemulighed:      

Har barnet brug for at sove, aftales det med personalet. Sengetøj skal medbringes mandage og tages med hjem om fredagen. 

Det er forældreansvar. Det er vigtigt, at de yndlingsting, barnet plejer at sove med, medbringes.

 

Afhentning: Når I henter Jeres barn, er det vigtigt, at:

I siger farvel til en voksen fra huset!

Bliver Jeres barn hentet af andre eller

tidligere/ senere end sædvanligt, så giv

besked til en Personale eller via NemBørn.

 

Fødselsdag

Hvis I ønsker det, holder vi gerne barnets

fødselsdag her i huset, eller tager på besøg

hjemme med læreplansgruppen. Vi synger

fødselsdagssang, hejser flaget og hygger os.

Hvis I vælger at holde fødselsdagen privat, så

beder vi jer bruge postvæsenet, som

udbringer af indbydelserne.

Traktement; vi henviser til Eventyrhusets

kostpolitik.

 

Skiftetøj

Da vi  ikke har ret meget skiftetøj i huset og da mange børn ikke bryder sig om at gå i fremmed tøj, skal I sørge for altid at have et ekstra sæt tøj med, samt undertøj og strømper.

Husk at tjekke op på skiftetøjet hver dag.

 

Barnets regntøj, gummistøvler og flyverdragt skal hænge i vindfanget og må gerne blive hængende når barnet går hjem.

                                

Navn i tøj: For at være jeres barn behjælpelig med at lægge                                         tøj i rette garderobe, beder vi Jer sørge for, at der                          er navn i barnets tøj.

 

Hver dag:               Regntøj, gummistøvler og thermotøj.

Til vinterbrug: Flyverdragter og vinterstøvler.

 

Eget legetøj

Børnene må gerne medbringe eget legetøj i institutionen, dog påtager vi os intet ansvar ved bortkomst eller hvis det bliver ødelagt. Det er vigtigt, at I snakker med Jeres barn om, at det godt kan blive væk/ødelagt, og at de andre børn gerne må kigge på det eller låne det. Det medbragte legetøj må benyttes på lige fod med børnehavens legetøj, af alle børn.

 

Lege og venskaber: 

Gennem legen støtter og hjælper vi barnet til at etablere venskaber, ved at give dem lov til at lege sammen i små grupper, såvel i vores inde-  som uderum. Har barnet/børnene lyst til at lege alene sammen, laves der konkrete aftaler, hvor vi vurderer barnet/børnenes udvikling og alder, for at tilgodese deres ønsker.

 

Forældresamtaler: 

Efter ca. 3 måneder i Eventyrhuset, tilbyder vi en forældresamtale, hvor temaet vil være barnets opstart i institutionen.

Inden jeres barn skal starte på SFO i april, tilbyder vi ligeledes en forældresamtale, hvor vi tager udgangspunkt i kompetencehjulet, som giver et indtryk af barnets udvikling og nuværende niveau.

Derudover er der mulighed for at afholde forældresamtaler, hvis enten I eller vi har brug for det.

I det daglige lægger vi også vægt på den gode dialog, og for også er det vigtigt at vi har et godt forældresamarbejde.

 

Nembørn:

Næstved kommune har indført Nembørn i alle daginstitutioner: NemBørn er Næstved kommunes informationsplatform.

Forældrene skal logge ind med NemId ved første login.

Nembørn bruges til at give beskeder mellem institution og hjemmet - dog understreger vi her at det ikke skal erstatte kommunikationen i dagligdage omkring børnenes trivsel og udvikling.

Vi bruger NemBørn som opslagstavle og daglig kommunikationsmiddel

Alle nyhedsbreve, månedsplaner, turbeskrivelser mm. bliver lagt på Nembørn.

Forældrene kan ligeledes via Nembørn give besked om fridage, beskeder omkring afhentning og ved sygdom.

Det er forældrene, der udfylder barnets stamkort, fuldmagt og sundhedsdata i Nembørn.

Husk også vigtige beskeder som:

                            - flytning

                              - jobskifte

                            - nyt telefonnummer

                         - hvem der må hente

og andet, som I mener, det er nødvendigt for os at vide, angående Jeres barns trivsel.

Det er vigtigt at I holder oplysningerne a jour.

Det er forældrenes ansvar, at sørge for at holde sig opdateret med informationer via Nembørn.

Informationer for distrikt Nord og Næstved

 

kommune vil I også finde her. F.eks.: tilmelding til feriepasning, forældrebetaling og lukkeuger m.m.


Sygdom: 

Vi må ikke modtage Jeres barn i institutionen, når det er sygt. Se inkubationstid, smitterisiko osv. under punktet sygdom. I tilfælde af opkastning/diarre skal barnet være rask i et døgn, før det modtages i huset.

Hvis Jeres barn er rask, men stadig under medicinbehandling, kan der i særlige tilfælde træffes aftale med personalet om at give barnet doseringen. Medicinen skal være lægeordineret; der skal stå tydeligt navn + dosering på. Aftal evt. med lægen om at få doseringen delt i 2, så har I mulighed for selv at give jeres barn medicinen.

  Hvis barnet bliver sygt hos os, kontakter vi Jer, så I kan hente barnet hjem. 

 

Forældreråd

Eventyrhuset har et forældreråd, som vælges på et møde i april. Valget gælder for 1-2 årig periode. Husk, at et forældreråd er til for Jeres skyld og gerne vil bruges. Bestyrelsen kan kontaktes i alle tilfælde vedrørende Jeres barn og institutionen. Det vil fremgå af NemBørn, hvem der sidder i forældrerådet.

 

Hjælpeforanstaltninger:

Hvis barnet har brug for ekstra hjælp, kan vi isamarbejde med Jer  -  formidle dette til eksempelvis:

- Sundhedsplejerske

- Talepædagog

- Taleinstitut

- Ergoterapeut

-  Psykolog

-  Fysioterapeut

-  Motorisk træning osv.

 

Børnehave/dagpleje

Barnet har glæde af at kende Eventyrhuset inden det starter. Derfor er det vigtigt at I og dagplejen besøger os.

 

Brobygning: 

Det er vigtigt at børn, der skal starte sfo/skole har billeder af lokaleforhold og har hilst på personalet på sfo før start i april. Dette formidler børnehaven ved at tage på besøg på Herlufmagle sfo og indskoling. Børnehaven orienterer sfo-personalet om børnenes trivsel ca. 1 måned før sfo-start.

 

Udmeldelse/overflytning:

Dette foregår nu gennem NemPlads, som foregår elektronisk via Næstved kommunes hjemmeside.

 

Klagemulighed: 

Hvis der er noget du/I vil påvirke/påtale eller have ændret, kan dette ske ved direkte kontakt til personalet eller ved henvendelse til institutionens daglige leder,  som vil behandle sagen og evt. viderebringe den til områdelederen i distrikt Nord.