Opstart i Eventyrhuset

Når man som forælder booker  og har fået plads til sit barn i Eventyrhuset, bedes man kontakte institutionen.

Efter det aftales et besøg i Eventyrhuset, hvor der tales om gensidige forventninger mellem hjem og institution. Forældrene fortæller om barnet. Personalet informerer om dagens rytme og pædagogiske tilgange mm.

 

For ressourcebørnene aftales en dato for et informationsmøde. Et møde hvor institutionen får indblik i forældrenes oplevelse af deres barn, og der aftales hvordan indkøringen skal foregå.

Forældre tager kontakt til det afgivende tilbud og aftaler besøgsdage inden barnet skal begynde i Eventyrhuset.