Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er af meget stor betydning, eftersom, det er jer, der kender jeres barn bedst, og vi er afhængige af jeres viden.

Vores forældresamarbejde, ligger mest i det daglige, og i de andetsteds nævnte samtaler.

Det er meget vigtigt for os, at I har tillid til det arbejde vi laver og spørger ind til hvis der er noget I ikke forstår i vores arbejde, eller hvis i ikke oplever at få svar på de spørgsmål i stiller.

Vores hverdag, er ofte travl, og mange forældre kommer på samme tid og aflevere/henter børn, derfor kan det være godt at træffe aftale om en snak, og ikke bare tage den i døren eller i garderoben.  

I Eventyrhuset har vi også et forældreråd, som er med til at træffe de beslutninger der træffes omkring principperne i Eventyrhuset, og som samarbejder med den overordnede bestyrelse for område Nords daginstitutioner.

Forældrerådet er der valg til én gang om året. (forår) Der er en repræsentant fra forældrerådet, der også sidder i den overordnede bestyrelse for Område Nord.