Tilbud til forældre

Tilbud til Forældre

Ergo- fysioterapi: Der holdes åbent hus for forældre med børn i alderen 0 år til skolestart med motoriske vanskeligheder eller sensoriske problematikker. Der er besøgsdage ca. 1 gang om måneden. Datoer kan ses på Næstved kommunes hjemmeside eller spørg personalet i Himmelhøj. Man kan få fat i Børnefamilieenheden, Herlufsholm Allé 20, Næstved alle dage fra 13.00 - 15.00.

Flerfamilietilbud: Dette tilbud henvender sig til familier, der ønsker at hjælpe deres barn i forhold til daglige udfordringer i institutionen og hjemme, og som har lyst til at skabe en ændring for eget barn eller for familiens samvær.

Udfordringer kan eksempelvis være, at barnet har det svært i sociale fællesskaber, er meget uroligt, er indadvendt eller tavst, har koncentrationsproblemer, er udad reagerende eller har svært ved, at begå sig med jævnaldrende. Spørg personalet efter en mere uddybende folder om tilbuddet. Tilmelding sker i samarbejde med institutionen.

Homestart: Et tilbud for småbørnsfamilier med regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

Homestart støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen - familier, som oplever, at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte. Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen, så længe familien har brug for det (ofte et halvt til et helt år).

Familienetværket: Familie Netværket yder anonym vejledning til forældre, der ønsker at få redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre. Forældre kan kontakte rådgivningen direkte. Rådgivningen kan foregå telefonisk på telefon 5571 7770, fredage kl. 9.00 – 11.00. Her kan også aftales tid til en samtale.

Familieorienteret alkoholbehandling: Dette er et tilbud til de børnefamilier, hvor de voksnes alkoholforbrug er kommet til at fylde for meget. Forløbet består af familiesamtaler kombineret med alkoholbehandling til de(n), der drikker. Jeres familie får tilbudt samtaler og støtte af en familiebehandler og en alkoholkonsulent. Samtalen tager altid udgangspunkt i jeres særlige problemstilling og alle samtaler, hvor barnet/børnene er med, foregår i Børnefamiliehuset på Herlufsholm Allé 20.  Tilbuddet kan træffes på 5588 1400. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8-15. Og fredag kl. 8-13.