Deltidspladser

Pr. 1 april 2019 Deltidspladser i Daginstitutioner .

Næstved Kommune har deltidspladser i alle kommunens dagtilbud. Deltidspladserne er 30 timer pr. uge i tidsrummet 8.30-14.30. 

Hvis dit barn allerede er indmeldt og indmeldelsen ønskes ændret til en deltidsplads, så foretages det med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis dit barn er indmeldt i en daginstitution, skal du selv rette henvendelse til lederen af daginstitutionen, som meddeler ændringen til Pladsanvisningen. Hvis dit barn er indmeldt i en dagpleje, skal du selv rette henvendelse til Pladsanvisningen.

Hvis dit barn ikke er indmeldt i en daginstitution eller en dagpleje, gælder de almindelige regler for indmeldelse og pladsgaranti. Når der indmeldes på en plads, er det altid på fuld tid. Aftale om deltid sker ved henvendelse til institutionen eller Pladsanvisningen, og kan være gældende fra 1. dag. 

Ændring fra deltid til fuld tid, kan ske med 14 dages varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Hvis ændringen er begrundet i, at forældrene har fået arbejde, kan det ske med dags varsel. 

Deltidspladser i forbindelse med barselsorlov

Det er også muligt at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge, hvis en eller begge forældre er på barselsorlov. Ansøgning om dette skal sendes til Pladsanvisningen på en sikker mail, senest to måneder før ønsket start.

Hvis man  har en deltidsplads, kan ydertiderne ikke overskrides , ej heller i forbindelse med arrangementer der ligger ud over deltidspladsens åbningstid.

For eksempel, så skal man til en sommerfest der starter kl. 16, have hentet sit barn senest kl. 14, hvis man har en 25 timers deltidsplads, og så må man komme igen kl. 16.

Hvis forældre ikke overholder de tider de har indgået om deltidspladsen kan lederen melde barnet på fuld tid. Dette gør vi naturligvis ikke med mindre vi har bedt forældrene om at overholde tiden.

Der er 14 dages varsel på at ind- og udmelding af sit barn til en deltidplads med mindre man er arbejdsløs, så kan en udmeldelse ske med dags varsel.  Alt vedr. indmeldelse eller udmeldelse af deltidspladser skal ske ved henvendelse til daglig leder Kirsten Richardt 55887350/25450844